Strona główna - Rok Kultury Niezależnej

Strona znajduje się w archiwum.


Wystawa „Książki poza cenzurą 1976–1989”

Wystawa „Książki poza cenzurą 1976–1989” została przygotowana w ramach projektu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej Rok Kultury Niezależnej. Ekspozycja jest próbą przybliżenia niezmiernie istotnego w najnowszych dziejach Polski zjawiska, jakim był niezależny ruch wydawniczy.

W naszej ekspozycji koncentrujemy się na drukach zwartych (książkach), pomijając druki ulotne i prasę.

Wystawa podzielona jest na kilka porządkujących całość bloków tematycznych. W pierwszym w zwięzły sposób próbujemy przybliżyć historię drugiego obiegu, a także pokazać znaczenie wydawnictw emigracyjnych, które nielegalnie docierały do Polski. W części drugiej ukazujemy stronę techniczną podziemnego drukarstwa, opisujemy techniki i sprzęt, jakiego używano w procesie drukarskim. Część następna to garść danych statystycznych. W formie graficznej i tekstowej przedstawiamy porównanie ośrodków wydawniczych, największych wydawców, najczęściej publikowanych autorów. Staramy się także odpowiedzieć na pytanie: jakie tematy dominowały w nielegalnych książkach?. Część czwarta to „dokumenty życia społecznego” związane z wydawnictwami bezdebitowymi: wiersze, teksty piosenek czy znaczki pocztowe związane z drugim obiegiem. Następnie – w dużym skrócie – ukazujemy, jakie działania i w jakim okresie podejmowała Służba Bezpieczeństwa, chcąc zlikwidować nielegalne wydawnictwa. Ostatnia część wystawy to przedstawienie pięciu największych oficyn wydawniczych działających w Polsce.

Zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy pokazać wiele więcej, jednak istniały setki wydawnictw, w pracę których zaangażowane były tysiące osób, nie sposób więc pokazać szczegółowo i w całości tak wielkiego zjawiska. Mamy jednak nadzieję, że w tej zwięzłej formie przybliżymy nieco wiedzę o tym jakże istotnym dla najnowszej historii Polski zjawisku.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które udzieliły pomocy w przygotowaniu niniejszej wystawy.

Fotografie i dokumenty eksponowane na wystawie pochodzą ze zbiorów: Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Kielcach, Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Poznaniu, Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Rzeszowie, Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Region Rzeszowski, Justyny Błażejowskiej, Włodzimierza Domagalskiego, Krzysztofa Kaczmarskiego, Stanisława Kality, Jana Musiała, Ilony Stepek, Wita Karola Wojtowicza oraz z publikacji: „Mała Polska” krakowski podziemny tygodnik niezależny, Kraków 2009.

Scenariusz wystawy: Jakub Izdebski Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Rzeszowie. Teksty: Włodzimierz Domagalski. Opracowanie komputerowe: Marcin Krzanicki Instytut Pamięci Narodowej Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Rzeszowie.
Patroni medialni: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów
 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom