Kultura Niezależna

Wydawnictwa podziemne

W ramach projektu edukacyjnego „Rok Kultury Niezależnej” Oddział IPN w Rzeszowie przygotował:

  • wystawę „Jacek Woźniak – rysunki” Jedną z osób, które toczyły swoiste zapasy z cenzurą, a później publikowały w prasie niezależnej, był związany z Rzeszowem rysownik Jacek Woźniak. Celem naszej wystawy jest zaprezentowanie rezultatów jego działalności jako niezależnego grafika i rysownika, a nie przedstawienie osoby Jacka Woźniaka. Zdajemy sobie jednak sprawę, że musimy, choć trochę jego postać odbiorcy przybliżyć.

  • wystawę „Książki poza cenzurą 1976–1989” Wystawa podzielona jest na kilka porządkujących całość bloków tematycznych. W pierwszym w zwięzły sposób próbujemy przybliżyć historię drugiego obiegu, a także pokazać znaczenie wydawnictw emigracyjnych, które nielegalnie docierały do Polski. W części drugiej ukazujemy stronę techniczną podziemnego drukarstwa, opisujemy techniki i sprzęt, jakiego używano w procesie drukarskim. Część następna to garść danych statystycznych. W formie graficznej i tekstowej przedstawiamy porównanie ośrodków wydawniczych, największych wydawców, najczęściej publikowanych autorów. Staramy się także odpowiedzieć na pytanie: jakie tematy dominowały w nielegalnych książkach?. Część czwarta to „dokumenty życia społecznego” związane z wydawnictwami bezdebitowymi: wiersze, teksty piosenek czy znaczki pocztowe związane z drugim obiegiem. Następnie – w dużym skrócie – ukazujemy, jakie działania i w jakim okresie podejmowała Służba Bezpieczeństwa, chcąc zlikwidować nielegalne wydawnictwa. Ostatnia część wystawy to przedstawienie pięciu największych oficyn wydawniczych działających w Polsce.

  • koncert Pawła Piekarczyka – we współpracy z Polskiem Radiem Rzeszów.

×