Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


PLASTYKA NIEZALEŻNA  1976–1989

Kultura w okowach realnego socjalizmu

Cechą charakterystyczną w historii sztuki – przynajmniej w kontekście europejskim – było stopniowe wyzwalanie się jej spod wpływu dwóch potężnych mecenatów: kościoła i dworu. Powstać w ten sposób miała sztuka wolna od wszelkiego pozaartystycznego przesłania. Obrazowało to hasło autorstwa Wiktora Cousina (1818): L’art pour l’art (w przekładzie na język polski: sztuka dla sztuki lub sztuka jest celem sama w sobie). Formuła ta oznaczała ideę „sztuki czystej", spełniającej tylko funkcje estetyczne i według takich kryteriów ocenianej, pozbawionej funkcji pozaartystycznych: społecznych, religijnych, politycznych i wychowawczych. Pojmowanie sztuki – wedle której artysta winien być wolny i niezależny od społecznych uwarunkowań – rozwijane przez filozofów, pisarzy i teoretyków sztuki rozpowszechniło się w dobie modernizmu w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku.

Jednakże rzeczywistość społeczna XX-wiecznych systemów totalitarnych podważyła modernistyczną koncepcję sztuki i wynikającą stąd społeczną rolę artysty. W krajach totalitarnych cała kultura, w tym i sztuki plastyczne, została pozbawiona autonomii i wprzęgnięta do umacniania legitymizacji politycznej systemów faszystowskich i komunistycznych. Zwycięstwo Związku Sowieckiego odniesione nad Niemcami w II wojnie światowej doprowadziło do wprowadzenia totalitarnego komunizmu na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce, pod koniec lat 40. i na początku lat 50., władza komunistyczna narzucała wzorce uprawiania twórczości we wszystkich dziedzinach kultury. W sferze sztuk plastycznych władze polityczne zapowiedziały wprowadzenie realizmu socjalistycznego podczas konferencji plastyków i architektów w Nieborowie, która odbyła się w dniach 12-13 lutego 1949 roku; brał w niej udział minister Włodzimierz Sokorski. Postulat „sztuki związanej z partią i jej walką, przenikniętej jej ideologią” sformułowano ostatecznie podczas IV Zjazdu Delegatów Związku Polskich Artystów Plastyków, który odbył się w Katowicach w dniach od 27 do 29 czerwca 1949.

Pojęcie „plastyki niezależnej” jako części „kultury niezależnej” ma zatem wyraźnie zrelatywizowany charakter. Oznacza bowiem niezależność artystów wobec kanonów uprawiania sztuki, prezentowanych w niej treści i państwowej organizacji życia artystycznego. W warunkach realnego socjalizmu artysta plastyk przestał uprawiać wolny zawód, stając się pracownikiem jednej z wielu państwowych instytucji życia artystycznego, musiał być zrzeszony w odpowiednim stowarzyszeniu twórczym kontrolowanym przez władze administracyjne, partyjne i policyjne oraz wystawiać swoje prace w państwowych galeriach i wystawach; również kontakty zagraniczne artystów były reglamentowane przez władze. Spod tak nałożonego gorsetu ograniczeń sztuki plastyczne w Polsce wyzwalały się stopniowo, już od końca stalinizmu. Wystawa, prezentowana w ramach Roku Kultury Niezależnej, przedstawia kulminację tego procesu przypadającą, w sferze sztuk wizualnych, na lata 1980-1989 kiedy ukształtował się niezależny od władzy obieg artystyczny, a artyści podejmowali w swojej twórczości treści dotychczas zakazane przez cenzurę.

Krzysztof Brzechczyn (BEP IPN Poznań)

{MENU}

Komitet Kultury Niezależnej

W latach 80. ważną instytucją promującą i wspierającą niezależną działalność twórczą był Komitet Kultury Niezależnej. KKN powstał na początku 1983 w wyniku przekształcenia założonego w październiku 1982 roku Zespołu ds. Kultury działającego przy RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. W prace Komitetu angażowały się osoby reprezentujące główne dziedziny działalności kulturalnej: literatury – Kazimierz Orłoś, muzyki – Tadeusz Kaczyński i Krzysztof Knittel, teatru – Marta Fik, Kazimierz Kaczor i Andrzej Szczepkowski, zaś plastyki – Aleksander Wojciechowski i Andrzej Osęka.

Komitet Kultury Niezależnej pomagał wydawnictwom drugiego obiegu, przyznawał nagrody i stypendia, wspierał przedstawienia teatru domowego, wystawy plastyczne, galerie przykościelne, koncerty muzyczne oraz przedsięwzięcia artystyczne organizowane w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Działał na terenie całego kraju.

W porozumieniu z Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Komitet przyznawał doroczne Nagrody Kulturalne „Solidarności”. W zakresie sztuk plastycznych nagrodzeni zostali:

za lata 1981-1982:
Edward Dwurnik (Warszawa) za twórczość malarską;
Eugeniusz Get-Stankiewicz (Wrocław) za twórczość graficzną, a zwłaszcza za pracę Zrób to sam;
Zbylut Grzywacz (Kraków) za twórczość malarską tematycznie związaną z życiem w warunkach stanu wojennego;

za rok 1983:
Janusz Bogucki (Warszawa) za przygotowanie wystawy i sympozjum „Znak Krzyża” w Kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Żytniej w Warszawie;
Łukasz Korolkiewicz (Warszawa) za twórczość malarską;
Marek Sapetto (Warszawa) za twórczość malarską;
Leszek Sobocki (Kraków) za twórczość graficzną;

za rok 1984:
Erazm Ciołek (Warszawa) za reportaże fotograficzne o tematyce społecznej;
Jerzy Kalina (Warszawa) za oprawę plastyczną uroczystości pogrzebowych ks. Jerzego Popiełuszki;
„Zespół 4R” – Jacek Fedorowicz (Warszawa) i współpracownicy za historię obrazkową „Solidarności”;

za rok 1985:
Jan Bokiewicz (Warszawa) za plakaty wystaw niezależnych;
Marek Rostworowski (Kraków) za wystawę „Niebo nowe i ziemia nowa?”
Jerzy Tchórzewski (Warszawa) za cykl obrazów „Golgota”;
Tomasz Tomaszewski (Warszawa) za wystawę fotograficzną „Ostatni”;
Jacek Waltoś (Kraków) za cykl obrazów „Płaszcz miłosiernego samarytanina”;

za rok 1986:
Janusz Eysymont (Warszawa) za twórczość malarską;
Anna Mizeracka (Warszawa) za rysunki i twórczość graficzną;

za rok 1987:
Jerzy Bereś (Kraków) za twórczość rzeźbiarską;
Maciej Bieniasz (Katowice) za twórczość malarską i rysunkową;
Waldemar Frydrych - „Major” (Wrocław) za aranżacje happeningów Pomarańczowej Alternatywy;
Jacek Krzysztof Zieliński (Warszawa) za twórczość graficzną;

za rok 1988:
Grzegorz Moryciński (Warszawa) za wystawę w warszawskim Teatrze Powszechnym;
Jerzy Ryba (Wrocław) za prowadzenie Galerii „Na Ostrowie” we Wrocławiu;
Barbara Zbrożyna (Warszawa) za twórczość rzeźbiarską i rysunkową.
 

Wybierz Strony

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom