Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


Sesja popularnonaukowa poświęcona działalności i znaczeniu radia podziemnego

Do udziału w sesji zaproszeni zostali twórcy radia podziemnego oraz historycy zajmujący się problematyką funkcjonowania tego ważnego elementu działalności opozycyjnej, jednocześnie wpisującej się w sferę kultury niezależnej.

Sesji towarzyszyła wystawa prezentująca sylwetki osób tworzących radio podziemne, stenogramy audycji, materiały SB obrazujące działania operacyjne prowadzone w odniesieniu do jego twórców, jak również sprzęt radiowy wykorzystywany w latach 80. XX w. do emisji audycji, a także prezentacja wybranych filmów dokumentalnych poświęconych tematyce podziemnego Radia.

Termin realizacji: 11 czerwca 2010 r.
Miejsce: Toruń, Biblioteka Uniwersytecka

Zaproszenie na sesję o radiu podziemnym (pdf)

 • Ulotka zapowiadająca audycję Radia Solidarność w Toruniu
 • Numer „Toruńskiego Informatora Solidarności” - pisma Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność regionu Toruńskiego, informujący o zatrzymaniu przez SB działaczy związanych z Radiem Solidarność
 • Notatka służbowa bydgoskiej SB w sprawie czynności operacyjnych podjętych w związku z rozpracowaniem środowiska Radia Solidarność
 • Aresztowany w listopadzie 1984 r. Stanisław Śmigiel wraz ze sprzętem nadawczym
 • Postanowienie Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Toruniu o przedstawieniu zarzutów Zygmuntowi Turło, który emitował hasła antywyborcze na wizji programu telewizyjnego
 • Materiały poglądowe Służby Bezpieczeństwa dot. sprzętu radiowego
 • Napisy, jakie znalazły się na wizji w czasie emisji programów telewizyjnych, przypominające o istnieniu Solidarności w Toruniu i jednocześnie wzywające do bojkotu wyborów
 • Materiały poglądowe Służby Bezpieczeństwa dot. sprzętu radiowego
 • Kalendarz propagujący audycje Radia Solidarność
 • Nadajnik radiowy (widok od góry)
 • Zestaw nadawczy używany do emisji Radia Solidarność
 • Doniesienia z prasy lokalnej dot. radia podziemnego

 • Z „Trybuny Ludu” (część 1)
 • Z „Trybuny Ludu” (część 2)
 • Z „Gazety Pomorskiej”
 • Z „Nowości”
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom