Kultura Niezależna

Radio podziemne

 

Do udziału w sesji zaproszeni zostali twórcy radia podziemnego oraz historycy zajmujący się problematyką funkcjonowania tego ważnego elementu działalności opozycyjnej, jednocześnie wpisującej się w sferę kultury niezależnej.

Sesji towarzyszyła wystawa prezentująca sylwetki osób tworzących radio podziemne, stenogramy audycji, materiały SB obrazujące działania operacyjne prowadzone w odniesieniu do jego twórców, jak również sprzęt radiowy wykorzystywany w latach 80. XX w. do emisji audycji, a także prezentacja wybranych filmów dokumentalnych poświęconych tematyce podziemnego Radia.

Termin realizacji: 11 czerwca 2010 r.
Miejsce: Toruń, Biblioteka Uniwersytecka

 

×