Kultura Niezależna

Poczta podziemna

W ramach ogólnopolskich obchodów Roku Kultury Niezależnej Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu, Delegatura w Opolu, przygotowało wystawę „Poczta Podziemna”. Tematyka wystawy obejmuje znaczki, stemple oraz kartki pocztowe, związane z działaniami opozycji demokratycznej przed rokiem 1989, ze szczególnym uwzględnieniem lat 80.

Patrząc dziś na całokształt problematyki podziemnej poczty możemy stwierdzić, że jej funkcjonowanie potwierdzało żywotność społecznego oporu, co najmniej zaś przypominało o jego trwaniu. Nie ma chyba drugiej takiej formy działalności podziemnej, w której skupiałoby się tak szerokie spektrum poglądów społeczeństwa na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości we wszystkich możliwych wymiarach tematycznych. Treści zamieszczane na znaczkach odzwierciedlały emocje społeczne, odnosiły się do bieżących wydarzeń, ośmieszały rządzących, a równocześnie przypominały o ważnych rocznicach i postaciach zasłużonych dla Polski. Prezentowane zbiory stanowią dziś dla nas ważny, chociaż specyficzny i rzadko udostępniany, zapis dokumentujący odmienność zamkniętej już karty w historii naszego kraju.

Z uwagi na cechy obiektów o rozmiarach z reguły bardzo niewielkich, wytworzonych przy użyciu prymitywnych technik drukarskich, pokazanie ich w sposób atrakcyjny dla odbiorców, a przy tym zadowalający także muzealników profesjonalistów stanowiło prawdziwe wyzwanie. Zgodnie z przyjętymi założeniami część eksponatów jest zatem prezentowana w formie oryginałów, część zaś – bardziej atrakcyjna plastycznie, stanowiąca też komentarz do PRLowskich realiów – została stosownie powiększona przy użyciu technik fotograficznych. Z uwagi na walory edukacyjne, już po zamknięciu ekspozycji w Muzeum śląska Opolskiego, ten fragment wystawy będzie przedstawiany w szkolach. Warto podkreślić, że znaczna część zamieszczonych eksponatów pochodzi ze zbiorów prywatnych kolekcjonerów, dotąd nigdzie nie prezentowanych.

Podsumowaniem wystawy będzie specjalny album wydany w serii Rok Kultury Niezależnej. Będzie on w całości poświęcony zagadnieniu poczty podziemnej.

Wystawa była eksponowana po raz pierwszy w dniach 13 listopada – 30 grudnia 2009 r. w salach Muzeum Śląska Opolskiego (ul. Św, Wojciecha 13, 45-023 Opole).

×