Kultura Niezależna

Niezależna muzyka rockowa

Imprezy organizowane przez IPN Oddział w Łodzi w ramach Roku Kultury Niezależnej

Z perspektywy lat polski boom muzyczny z początku lat osiemdziesiątych traktuje się często jako jednorodne zjawisko. Po prostu w pewnym momencie młodzież znalazła w muzyce odskocznię od szarej rzeczywistości, a w twórczości niektórych wykonawców elementy opozycji w stosunku do ówczesnej władzy. Lista przebojów programu trzeciego, wspólne śpiewanie na koncertach „Przeżyj to sam” lub „Chcemy być sobą” (zmieniane na „Chcemy bić ZOMO”) to częste elementy sentymentalnych wspomnień z okresu młodości - młodości, która szczęśliwie przypadła na ostatnie już lata funkcjonowania opresyjnego systemu. W filmach i publikacjach z modnego ostatnio nurtu „rock a władza” jednym tchem obok Brygady Kryzys czy Dezertera wymienia się grupy Lombard, Perfect, Maanam itp. Ponad dwie dekady temu sytuacja nie była jednak wcale tak oczywista, a część z niezależnych wykonawców równie mocno jak kiedyś buntowała się przeciwko komunistycznej rzeczywistości dziś buntuje się przeciwko stawianiu ich w jednym szeregu z telewizyjnymi gwiazdami „kolaborującymi” ze znienawidzonym systemem. Inne była bowiem skala buntu, inny też charakter ich twórczości.

Z albumu Tomasza Toborka „Niezależna muzyka rockowa”

Imprezy organizowane przez IPN Oddział w Łodzi w ramach Roku Kultury Niezależnej

IPN współpracował z władzami miasta Jarocina w pracach nad wystawą poświęconą 30-leciu festiwalu rockowego w Jarocinie. Otwarcie wystawy pt. „XXX lat jarocińskich festiwali”, przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, miało miejsce 17 lipca 2010 r. na jarocińskim Rynku.

17 lipca 2010 w Jarocinie odbyła się też promocja albumu „Niezależna Muzyka Rockowa”.

W październiku br. zostanie zorganizowana promocja albumu w Warszawie.  

×