Kultura Niezależna


Relacja Adama Wojciechowskiego

Adam Wojciechowski – prawnik, historyk sztuki, 1975-1977 współzałożyciel i członek kierownictwa Nurtu Niepodległościowego, w 1976 współzałożyciel i redaktor „U progu” i „Biuletynu Informacyjnego KOR”; autor obywatelskiego wniosku do Sejmu PRL w sprawie zbadania działalności organów ścigania po VI 1976. 1977-1980 współzałożyciel i członek ROPCiO, sygnatariusz większości dokumentów ROPCiO, członek Rady Sygnatariuszy. 1977-1978 członek redakcji „Opinii” i „Aspektu”. W 1977 współpracownik pisma „Gospodarz”; współorganizator i członek polskiej grupy Amnesty International. 1978-1980 działacz Ruchu Wolnych Demokratów. We IX 1980 współtwórca punktu konsultacyjnego w Warszawie dla osób zakładających niezależne związki zawodowe. W 1987 w Wielkiej Brytanii, stały współpracownik „Dziennika Polskiego” i „Dziennika Żołnierza”.

×