Kultura Niezależna


Relacja o. Ludwika Wiśniewskiego

Ludwik Wiśniewski o - w 1952 wstąpił do zakonu dominikanów, w 1961 święcenia kapłańskie. 1963-1966 i 1968-1972 prowadził Duszpasterstwo Akademickie w parafii św. Mikołaja w Gdańsku. 1972-1981 prowadził Duszpasterstwo Akademickie w Lublinie, organizator rekolekcji, spotkań dyskusyjnych z udziałem środowisk niezależnych. W 1976 sygnatariusz listu otwartego do I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka dot. dyskryminacji ludzi wierzących i nierównych relacji państwo-Kościół. Od 1977 autor tekstów w niezależnym piśmie „Spotkania”. W 1977 współzałożyciel ROPCiO, sygnatariusz apelu „Do społeczeństwa polskiego”, uczestnik ogólnopolskich spotkań działaczy ROPCiO. W latach 1977-1979 uczestnik spotkań z działaczami KSS „KOR”, wspomagał również Ruch Młodej Polski i Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. Obserwator wielu procesów politycznych. Po 13 XII 1981 organizator pomocy represjonowanym, głosił potrzebę walki „bez przemocy”. W latach 1985-1988 założyciel gromadzących tysiące ludzi Tygodni Społecznych.

×