Kultura Niezależna


Relacja Andrzeja Kisielewicza

Andrzej Kisielewicz - Od X 1980 członek „S”. 14 XII 1981 współinicjator i uczestnik strajku okupacyjnego na PWr, zakończonego pacyfikacją przez ZOMO. Od poł. XII 1981 działacz podziemia (początkowo rozpowszechniał własne ulotki pisane na maszynie). Od VI 1982 działacz "Solidarności Walczącej". III 1983 - XI 1987 członek grona redakcyjnego (de facto redaktor naczelny) pisma „Solidarność Walcząca”. W 1983 współredaktor 3 numerów „Biuletynu Dolnośląskiego”; 1986-1987 redaktor wrocławskiego Radia „S”.

×