Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


Relacja Andrzeja Łuca

Zainstaluj wtyczkę FLash'a aby zobaczyć odtwarzacz.

Dementi Niezależna Agencja Fotograficzna założona została we Wrocławiu na początku sierpnia 1982 jako jedna ze struktur Solidarności Walczącej. Dokumentowała strajki, manifestacje, głodówki protestacyjne, a także codzienność życia w Polsce lat osiemdziesiątych – sklepy, kolejki po żywność, patrole wojska i milicji, napisy na murach, akcje ulotkowe itp. Fotografie ukazywały się w prasie podziemnej (początkowo głównie w „Biuletynie Dolnośląskim”), były przemycane za granicę i publikowane w światowych mediach. Dementi sfilmowała m.in. jedno z najbardziej znanych na świecie świadectw stanu wojennego – moment rozjechania demonstranta Jarosława Hyka przez ciężarówkę ZOMO na pl. Czerwonym we Wrocławiu w czasie manifestacji 31 VII 1982. W późniejszym czasie reportaże z pierwszych happeningów Pomarańczowej Alternatywy zamieścił m.in. „The New York Times”. Świat obiegły też zdjęcia z manifestacji ekologicznych Ruchu Wolność i Pokój. Głównymi zagranicznymi odbiorcami materiałów Agencji były pisma emigracyjne – paryski „Kontakt”, londyński „Dziennik Polski”, kanadyjski „The Polish Express” oraz „Liberation”, „Russkaja Mysl”, „Tages Zeitung”, „The Guardian”, „Boston Globe”, „Paris Match”. W latach 1982-83 główną rolę w NAF Dementi odgrywali K. Gulbinowicz, S. Gulbinowicz, D. Nowak, W. Wójcik. W 1984 Agencja uniezależniła się od Solidarności Walczącej, a w jej działalności zaznaczyła się rola A. Łosia, D. Błahut-Biegańskiej, A. Łuca, H. Prykiela. Od połowy lat osiemdziesiątych NAF Dementi zaczęła swoją działalność prowadzić także na terenie NRD, Czechosłowacji, Rumunii, Litwy i Łotwy. W 1988 fotografowie NAF Dementi zostali laureatami Nagrody Dziennikarzy Niezależnych im. Cyryla Lokajskiego, przyznanej przez niezależne Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W tym samym roku NAF Dementi otrzymała nagrodę Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej Pol-Cul. Agencja została rozwiązana w roku 1991.

Źródło: www.encyklopedia-solidarnosci.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom