Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


Wystawa „Kultura niezależna w Kościele w latach 80.”, Katowice 22 stycznia – 2 lutego 2010

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach zaprasza na wystawę: „Kultura niezależna w Kościele w latach 80.”

Otwarcie wystawy miało miejsce 22 stycznia 2010 r. o godz. 10.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach (ul. Piękna 8). W trakcie uroczystości otwarcia wykład „Kościół a kultura niezależna” wygłosiła dr Łucja Marek.

Wystawa została przygotowana w ramach projektu Rok Kultury Niezależnej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Katowicach, jest próbą przybliżenia wydarzeń artystycznych i zjawisk kulturowych, które w dekadzie lat 80. znalazły swe miejsce w świątyniach katolickich na terenie całego kraju. Na 37. panelach, w układzie chronologiczno-problemowym, pokazane zostały wszystkie dziedziny aktywności artystycznej twórców, którzy w latach 80. korzystali z gościnności Kościoła: od teatru, poprzez sztuki plastyczne, muzykę, film i kabaret.

Przedstawiono również najważniejsze inicjatywy organizowane przy pomocy i zaangażowaniu biskupów, księży i świeckich. Na wystawie wykorzystano materiały ze zbiorów instytucji i osób prywatnych m.in.: Archiwum Kurii Metropolitalnej, Archiwum OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie, Archiwum Parafialnego w Piekarach Śląskich, Centrum Kultury Katolickiej Mistrzejowice, Fundacji Ośrodka „Karta”, Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Społecznego Komitetu Pamięci Górników Poległych 16 grudnia 1981 r. Opracowanie merytoryczne wystawy jest dziełem pracowników OBEP IPN w Katowicach: Roberta Ciupy, Łucji Marek i Bogusława Tracza. Autorem koncepcji artystycznej całości prezentacji jest Jerzy Kalina, artysta w latach 80. związany z ruchem kultury niezależnej. Był przyjacielem ks. Jerzego Popiełuszki, tworzył oprawy plastyczne do odprawianych przez księdza mszy za ojczyznę.

Wystawę można oglądać w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach przy ul. Pięknej 8 od 22 stycznia do 2 lutego 2010 r.
 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom