Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


Konferencja panelowa „Symbioza Kościoła krakowskiego z kulturą niezależną w latach 80.” – Kraków, 11 lutego 2010

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Katolickie Centrum Kultury w Krakowie i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zorganizowały konferencję panelową „Symbioza Kościoła krakowskiego z kulturą niezależną w latach 80.”, która odbyła się 11 lutego 2010 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy „Kultura niezależna w Kościele” (Galeria „Krypta Pijarów”). Patronat nad imprezami objął Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Józef Pilch.

Program

część I

 • 11.00–11.30 Rozpoczęcie konferencji panelowej (SalaObrad Rady Miasta Krakowa)
  Prezentacja multimedialna na temat kultury niezależnej w krakowskich kościołach (wprowadzenie do dyskusji)
 • 11.30–13.00 Panel dyskusyjny z udziałem organizatorów i animatorów niezależnych przedsięwzięć kulturalnych
  • moderator panelu: Łucja Marek – IPN Katowice
  • Jacek Berwald
  • Marek Cholewka
  • Jan L. Franczyk
  • Ks. Stanisław Kania
  • O. Jan A. Kłoczowski
  • Sławomir Kuza
  • Ks. Stefan Misiniec
  • O. Andrzej Zonko
  • Jerzy Woziwodzki
 • 13.00–13.30 Przerwa kawowa

część II

 • 13.30–14.00 Projekcja filmu/zapisu z Mistrzejowic, zrealizowanego przez NTV Mistrzejowice
  (wprowadzenie do drugiego panelu dyskusyjnego)
 • 14.00–15.30 Panel dyskusyjny z udziałem twórców kultury niezależnej
  • moderator panelu: Marek Lasota – IPN Kraków
  • Piotr Augustynek
  • Tadeusz Boruta
  • Zbigniew Galicki
  • Bogusław Grzybek
  • Stanisław Markowski
  • Danuta Michałowska
  • Anna Polony
  • Stanisław Rodziński
  • Leszek Wojtowicz

15.30–16.00 Podsumowanie i zakończenie

Patronat medialny: „Dziennik Polski”, TVP Kraków, Radio Kraków, Wrota Małopolski, Interia.pl, dlaStudenta.pl
 

 • Od lewej w I rzędzie: Marek Cholewka, Jan L. Franczyk, ks. Stanisław Kania, o. Jan A. Kłoczowski, Sławomir Kuza, Jerzy Woziwodzki, o. Andrzej Zonko, w II rzędzie od lewej: Ks. Stefan Misiniec, Jacek Berwald
 • Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr Marek Lasota
 • Od prawej: o. Andrzej Zonko, Jerzy Woziwodzki, Sławomir Kuza, A. Kłoczowski
 • Od lewej: Tadeusz Boruta, Danuta Michałowska, Zbigniew Galicki
 • Od lewej w pierwszym rzędzie: Piotr Augustynek, Tadeusz Boruta, Zbigniew Galicki, Stanisław Markowski, Stanisław Rodziński, Leszek Wójtowicz, w drugim rzędzie Danuta Michałowska
 • Od lewej: Stanisław Rodziński i Leszek Wójtowicz
 • Projekcja zapisu NTV Mistrzejowice
 • Projekcja zapisu NTV Mistrzejowice
 • Sala Obrad Rady Miasta Krakowa
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom