Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


Wystawa „Plastyka niezależna 1976–1989” oraz dyskusja panelowa nt. „Plastyka niezależna lat 80. – epizod czy trwałe dziedzictwo kultury narodowej?” – Poznań, 20 listopada 2009

W ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – Rok Kultury Niezależnej – 20 listopada br. o godz. 11.30 na placu Wolności w Poznaniu uroczyście otwarta została wystawa „Plastyka Niezależna 1976–1989”. Ekspozycja, podzielona chronologicznie na trzy okresy: 1976–1980, 1980–1981 i 1981–1989, prezentuje najważniejsze przejawy niezależnego ruchu artystycznego w okresie tzw. pierwszej Solidarności i stanu wojennego, jak: malarstwo, rzeźbę, rysunek, instalacje przestrzenne, kalendarze, pocztówki i plakaty. Zasadniczym celem wystawy jest prezentacja sztuki profesjonalnej wyzwalającej się spod mecenatu komunistycznego państwa i tworzenie niezależnego obiegu artystycznego.

Po uroczystym otwarciu wystawy w Sali-2 Urzędu Miejskiego przy placu Kolegiackim 17, miała miejsce dyskusja panelowa: „Plastyka niezależna lat 80. – epizod czy trwałe dziedzictwo kultury narodowej?”, poświęcona sztukom plastycznym i kulturze niezależnej, z udziałem historyków sztuki i kulturoznawców – badaczy kultury niezależnej w Polsce w latach 80.: Jerzego Brukwickiego, Erazma Ciołka, Piotra Juszkiewicza i Tadeusza Ruzikowskiego.

Wystawa „Plastyka niezależna 1976–1989” była eksponowana na placu Wolności w dniach 20 listopada – 7 grudnia 2009.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom