Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


Konferencja prasowa poświęcona m.in. obchodom Roku Kultury Niezależnej w Katowicach – Katowice, 9 listopada 2009

9 listopada 2009 r., w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, przy ul. Kilińskiego 9 odbyła się konferencja prasowa poświęcona obchodom Roku Kultury Niezależnej oraz zorganizowanej przez katowicki OIPN akcji edukacyjnej skierowanej do szkół z terenu województwa śląskiego. Podczas konferencji dyrektor oddziału dr Andrzej Drogoń przedstawił plansze edukacyjne: „Zaczęło się w Polsce” oraz „Kalendarium II Wojny Światowej”, które IPN roześle do kilkuset szkół województwa śląskiego. Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie młodzieży szkolnej wiadomości na temat przełomowych momentów z najnowszych dziejów naszego narodu.

Bogusław Tracz z Biura Edukacji Publicznej w Katowicach przedstawił program imprez przygotowanych przez katowicki oddział w ramach obchodów RKN. Poinformował, że katowicki oddział zajmuje się szczególnie związkami Kościoła z kulturą podziemną w latach 80. W grudniu br. odbędzie się organizowana przez katowicki IPN konferencja naukowa na Jasnej Górze, poświęcona działaniom Kościoła w roli mecenasa kultury niezależnej. Odbędą się również trzy panele dyskusyjne, z udziałem ludzi Kościoła, artystów i naukowców. B. Tracz poinformował również o działaniach ogólnopolskich IPN w ramach Roku Kultury Niezależnej oraz o portalu internetowym www.kultura-niezalezna.pl.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom