Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


Rok Kultury Niezależnej. Ogólnopolska konferencja naukowa „Od kontrkultury do New Age” – Wrocław, 22–23 października 2009

Zainstaluj wtyczkę FLash'a aby zobaczyć odtwarzacz.

W ramach projektu edukacyjnego IPN Rok Kultury Niezależnej, w dniach 22-23 X 2009 r. w auli Ossolineum we Wrocławiu, odbyła się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Od kontrkultury do New Age”. Konferencja została przygotowana przez pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu Ewę Chabros.

Głównym tematem konferencji były dwa zjawiska kontrkulturowe, związane ze specyfiką wrocławską: happening i graffiti. Wśród prelegentów znaleźli się naukowcy (historycy, socjolodzy, kulturoznawcy, etnolodzy i antropolodzy kultury, psychologowie, filozofowie), ale również świadkowie historii aktywnie uczestniczący w omawianych zjawiskach (w tym również artyści). Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać referatów m.in. o pierwszych wrocławskich happeningach, organizowanych już w połowie lat 50. przez studentów PWSSP – twórców sensibilizmu. Referat wygłosił prof. Michał Jędrzejewski, współtwórca sensibilizmu i uczestnik happeningów. O najbardziej znanych happeningach, związanych z działalnością Pomarańczowej Alternatywy w latach 80., mówił dr Krzysztof Albin – dawny rzecznik prasowy PA. Joanna Dardzińska z IPN przedstawiła natomiast spojrzenie na ten sam problem ze strony SB. Działalnością happeningową zajął się również dr Grzegorz Waligóra, omawiając akcje ekologiczne Ruchu Wolność i Pokój.

Zjawisko graffiti w latach 80. omawiali dwaj aktywni uczestnicy swoistego ruchu grafficiarskiego: Paweł Jarodzki – współtwórca legendarnej wrocławskiej grupy LUXUS oraz Grzegorz Kmita „Patyczak” – grafficiarz i lider punkowej kapeli BRUDNE DZIECI SIDA, który zademonstrował sposób powstawania graffiti szablonowego, tworząc logo Instytutu Pamięci Narodowej.

W referatach zaakcentowane zostały również inne przejawy kontrkultury: muzyka punkowa (Łukasz Sołtysik) i subkultury młodzieżowe (dr Aleksandra Szlagowska), polska literatura fantastyczna (dr Piotr Stasiewicz) oraz działalność Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian (Anna Wiśniewska) i tzw. „harcerska alternatywa” (dr Grzegorz Skrukwa). Teoretycznym wyjaśnieniem zjawiska kontrkultury zajęli się dr Leszek Kleszcz, który przedstawił genezę i światowe tło kontrkultury, prof. Waldemar Kuligowski, który scharakteryzował pojęcia kultury, kontrkultury i antykultury w warunkach PRL, dr Krzysztof Albin, który dokonał porównania kontrkultury polskiej i zachodniej oraz Piotr Antoniewicz, który przybliżył genezę ruchów ekologicznych w Polsce. Z genezą kontrkultury związane były również referaty Bogusława Tracza, omawiającego subkulturę hippisów w PRL, oraz dr. Sławomira Barcia, który mówił o recepcji społecznej Buddyzmu zen. Konferencję zakończyły dwa referaty dotyczące New Age (dr Dorota Hall i Joanna Żak-Bucholc), które spinały swoistą klamrą całość problemów, związanych z kontrkulturą począwszy od subkultury hippisów, w której New Age miał jedno ze swoich źródeł, a kończąc na zjawiskach, związanych z narodzinami nowej duchowości w końcu XX w.

Program konferencji wzbogacił panel dyskusyjny pt. „Nigdy w historii tak niewielu nie zrobiło tak wiele, nie wiadomo dlaczego…”, który poprowadził Leszek Budrewicz.

 
 
Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk otwiera konferencję
Dr hab. Krzysztof Szwagrzyk otwiera konferencję
 
Dr Robert Klementowski prezentuje uczestników
Dr Robert Klementowski prezentuje uczestników
 
Anna Wiśniewska, prof. Waldemar Kuligowski, Piotr Antoniewicz, dr Grzegorz Waligóra
Anna Wiśniewska, prof. Waldemar Kuligowski, Piotr Antoniewicz, dr Grzegorz Waligóra
 
Bogusław Tracz
Bogusław Tracz
 
Dr Aleksandra Szlagowska
Dr Aleksandra Szlagowska
 
Dr Dorota Hall
Dr Dorota Hall
 
Dr Grzegorz Skrukwa
Dr Grzegorz Skrukwa
 
Joanna Żak-Bucholc
Joanna Żak-Bucholc
 
Dr Krzysztof Albin
Dr Krzysztof Albin
 
dr Leszek Kleszcz
dr Leszek Kleszcz
 
Dr Piotr Stasiewicz
Dr Piotr Stasiewicz
 
Ewa Chabros prowadzi konferencję
Ewa Chabros prowadzi konferencję
 
Grzegorz Kmita „Patyczak”
Grzegorz Kmita „Patyczak”
 
Grzegorz Kmita „Patyczak” z wykonanym przez siebie graffiti
Grzegorz Kmita „Patyczak” z wykonanym przez siebie graffiti
 
Joanna Dardzińska
Joanna Dardzińska
 
Konferencja - aula Ossolineum
Konferencja - aula Ossolineum
 
Leszek Budrewicz sporządza notatki
Leszek Budrewicz sporządza notatki
 
Łukasz Sołtysik
Łukasz Sołtysik
 
Panel dyskusyjny-Leszek Budrewicz, prof. Paweł Jarodzki, Aleksander Gleichgewicht, Marek Krukowski
Panel dyskusyjny-Leszek Budrewicz, prof. Paweł Jarodzki, Aleksander Gleichgewicht, Marek Krukowski
 
Prof. Michał Kosma Jędrzejewski
Prof. Michał Kosma Jędrzejewski
 
Sławomir Barć
Sławomir Barć
 
Waldemar Kuligowski, Piotr Antoniewicz, Grzegorz Waligóra, Anna Wiśniewska
Waldemar Kuligowski, Piotr Antoniewicz, Grzegorz Waligóra, Anna Wiśniewska
 

 

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom