Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


Medalierstwo

Medalierstwo uznawane bywa za jedną z peryferyjnych odmian sztuk plastycznych, tworzonych na zamówienie, lokujących się gdzieś pomiędzy rzeźbą (a właściwie płaskorzeźbą) a malarstwem. Potencjał wyrazu tej odmiany sztuk plastycznych od lat eksploatuje Ryszard Stryjecki. Pod wpływem wydarzeń sierpnia 1980 roku i stanu wojennego stworzył on cykl 12 medali zatytułowany „Sukcesja”. Rok 1980, zdaniem autora, oznaczał bowiem koniec „epoki sukcesu” i początek nowej epoki – „sukcesji” epoki sukcesu. Ryszard Stryjecki w następujący sposób opisuje moment powstania cyklu: „Kiedy strajki sierpniowe roku 1980 zakończyły się podpisaniem umowy społecznej, przyśpieszony rytm brzemiennych w skutki wydarzeń sprawił, iż postanowiłem sporządzić medalierską wersję notatek. Forma ta zmusza autora do szukania skrótów, symboli, a wykorzystanie przysłowiowych dwóch stron medalu stwarza możliwości wręcz nieoczekiwane, nie do wyobrażenia w malarstwie czy rzeźbie. Pozwala też uniknąć gazetowego gadulstwa. Nerwowa atmosfera czasu realizacji, dramaturgia wydarzeń, wymuszały chropawy, czasem antyestetyczny styl opracowania”.

Medaliony Ryszarda Stryjeckiego z cyklu „Sukcesja” po raz pierwszy były prezentowane zimą 1986 roku w Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
 

Wybierz Strony

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom