Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


Konferencja naukowa „Emigracja a środowiska kultury niezależnej w kraju” – Gdańsk 25–26 marca 2010

(wraz z wystawą towarzyszącą „Malarski Exodus. Polscy malarze w Londynie w II poł. XX w.”)

Założenie ogólne:
 
Dwudniowa konferencja naukowa poświęcona przedstawieniu różnorodnych działań środowisk emigracyjnych w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej na rzecz wsparcia środowisk kultury niezależnej w Polsce oraz twórców, którzy w latach 80. znaleźli się na obczyźnie. Referaty dotyczyły pomocy udzielanej przez instytucje i organizacje emigracyjne środowiskom kultury w kraju. Szczególnym problemem uwzględnionym w referatach była emigracyjna działalność wydawnicza skierowana do kraju lub informująca środowiska emigracyjne o rozwoju kultury niezależnej w kraju. W programie znalazły się również referaty zaproszonych przedstawicieli organizacji emigracyjnych. Planowane jest wydanie publikacji z tekstami referatów wygłoszonych w czasie konferencji.

Data i miejsce konferencji: 25–26 marca 2010 r., Ratusz Staromiejski w Gdańsku

Organizator: Oddziałowe Biuro Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku

Partnerzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.
Patron honorowy: Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz
Patroni medialni: TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, portal Trójmiasto.pl

Na konferencję złożyły się 3 bloki tematyczne oraz panel dyskusyjny.

Blok emigracyjny

Referaty i wypowiedzi przedstawicieli środowisk emigracyjnych, prezentacja form i przykładów pomocy udzielanej przez instytucje i organizacje polonijne środowiskom kultury w kraju, w tym prezentacja działalności wydawniczej skierowanej na kraj. Blok został podsumowany dyskusją „Instytucje Emigracji Polskiej i ich wpływ na kulturę niezależną w kraju – metody wsparcia i oddziaływania”, w której wzięli udział goście z zagranicy.

Do bloku emigracyjnego w pierwszym dniu obrad konferencji zaproszono prezesów i dyrektorów instytucji emigracyjnych: Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Instytutu Polsko-Skandynawskiego, Biblioteki Polskiej w Londynie, Kongresu Polaków w Szwecji oraz osoby związane z czasopismami ukazującymi się w latach 80. XX w. na emigracji „Polen Nyt” w Danii oraz „Pogląd” w Berlinie Zachodnim.

Zaproszone osoby (m.in.):

• Prof. Tadeusza Gromada – Prezes Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, historyk, emerytowany profesor New Jersey City University,
• Dr Iwona Drąg-Korga – Dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, historyk,, członek Rady Polish American Historical Association,
• Prof. dr hab. Eugenius S. Kruszewski – Prezes Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze, profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, członek PTNO,
• Grzegorz Pisarski – Zastępca Kierownika Biblioteki Polskiej w Londynie,
• Michal Bieniasz – Prezes Kongresu Polaków w Szwecji,
• Roman Śmigielski – tłumacz, dziennikarz i działacz polonijny, członek m.in.: Komitetu Poparcia Opozycji Demokratycznej w Polsce, Komitetu "Popieraj Solidarność" w Kopenhadze, Komitetu "Solidarni z Polską",
• Edward Klimczak – tłumacz, wydawca emigracyjnego dwutygodnika "Pogląd" i przewodniczącego "Towarzystwa Solidarność" z Berlina Zachodniego,
• Irena Lasota – politolog, publicystka, dyrektor Institute for Democracy in Eastern Europe (IDEE)
• Ludomir Gardziński-Gąssowski -–Sekretarz Kongresu Polaków w Szwecji, dziennikarz

Blok historyczny

Wpływ emigracji na środowiska kultury niezależnej w kraju, także kwestie wydawnicze. Blok realizowany przez historyków, socjologów, politologów krajowych z Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Blok źródłoznawczy

Blok źródłoznawczy, realizowany przez historyków, bibliotekarzy i archiwistów, dotyczył możliwości badań źródłowych nad poruszaną w ramach konferencji tematyką. Referaty połączyły wiedzę dotyczącą rozmieszczenia archiwaliów i czasopism związanych z badaniami nad wpływem emigracji na rozwój kultury niezależnej w kraju. W bloku wzięli udział przedstawiciele Biblioteki Narodowej w Warszawie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gabinetu Książki i Prasy Polskiej w Niemczech z siedzibą w Opolu, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Blok zakończyła prezentacja Cyfrowego Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Konferencji towarzyszyła zorganizowana przez Nadbałtyckie Centrum Kultury wystawa „Malarski Exodus. Polscy malarze w Londynie w II połowie XX wieku” (kurator Anna Zalewska), prezentowana od 11 marca do 12 kwietnia br. w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku. Na wystawę składa się 20 prac malarskich oraz rysunków autorstwa 10 wybitnych przedstawicieli środowiska londyńskiego. Są to prace zróżnicowane pod każdym względem – formalnie, tematycznie, odzwierciedlające kalejdoskop osobowości artystycznych, jakie tworzyły to środowisko. Większość z prezentowanych artystów, pomimo stałego pobytu w Anglii, wystawiała za życia swoje prace w kraju, co było wyrazem żywych związków z ojczyzną. Wszystkie prezentowane na wystawie prace pochodzą z kolekcji Archiwum Emigracji w Toruniu oraz Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu.

Plakaty i okładki niektórych z czasopism wydawanych na emigracji

Ze zbiorów Archiwum KK NSZZ Solidarność
Ze zbiorów Archiwum KK NSZZ Solidarność
Ze zbiorów Archiwum KK NSZZ Solidarność
Ze zbiorów Archiwum KK NSZZ Solidarność
Ze zbiorów Archiwum KK NSZZ Solidarność
Ze zbiorów Archiwum KK NSZZ Solidarność
Ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Londynie
Ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Londynie
Ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Londynie
Ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Londynie
Ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Londynie
Ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Londynie
Ze zbiorów Instytutu Teatralnego w Warszawie
Ze zbiorów Instytutu Teatralnego w Warszawie
Ze zbiorów Instytutu Teatralnego w Warszawie
Ze zbiorów Instytutu Teatralnego w Warszawie
Z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
Z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
Z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
Z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
Z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
Z Archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarność
Ze zbiorów Królewskiego Archiwum w Kopenhadze
Ze zbiorów Królewskiego Archiwum w Kopenhadze
Ze zbiorów Archiwum KK NSZZ Solidarność
Ze zbiorów Archiwum KK NSZZ Solidarność
Ze zbiorów Archiwum KK NSZZ Solidarność
Ze zbiorów Archiwum KK NSZZ Solidarność
Ze zbiorów Archiwum KK NSZZ Solidarność
Ze zbiorów Archiwum KK NSZZ Solidarność

Zdjęcia z konferencji

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego