Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


8. Ośrodek wrocławski

We Wrocławiu środowisko filmowe było związane z Akademickim Klubem Realizatorów Filmowych „Rysa”, powstałym w 1974 roku przy Politechnice Wrocławskiej. Klub został rozwiązany w 1977 roku. W roku następnym powstał, założony przez Marka Hamerę, Akademicki Klub Filmowy „Fosa”. To właśnie na kamerze i taśmie z „Fosy” Wojciech Wójcik z Niezależnej Agencji Fotograficznej „Dementi” nakręcił dokument z demonstracji „Solidarności” w dniu 31 sierpnia 1982 roku; film, na którym widać jak milicyjna więźniarka przejeżdża demonstranta Jarosława Hyka. Marek Hamera w 1979 roku, wspólnie z Anną Jędryczką, zakładał również AKF „Pałacyk”. Innym miejscem gromadzącym filmowców stał się Ośrodek Audiowizualny Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, w którym powstawały filmy tworzone między innymi przez Andrzeja Baworowskiego, Jana Jakuba Kolskiego czy Leszka Raziuka. Ważną postacią tego środowiska był ksiądz Jerzy Rasiak, dokumentujący na taśmie filmowej życie kościoła od czasu wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu w 1960 roku. Dla księdza Rasiaka jednym z głównych bohaterów opowieści filmowych stał się biskup krakowski kardynał Karol Wojtyła.

Wybierz Strony

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom