Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


7. Środowisko łódzkie

W Łodzi, w której istniały wytwórnie filmowe i szkoła filmowa, nie powstała struktura, którą można by uznać za niezależną od władzy instytucję zajmującą się produkcją filmów. Powstawały i tam rejestracje filmowe, które możemy włączyć w nurt filmu niezależnego. Reżyser Jacek Talczewski jest twórcą, powstałego w grudniu 2008 roku, filmu „Bunt na łodzi”. Film opowiada o strajku okupacyjnym łódzkich studentów w 1981 roku; protest rozpoczął się 21 stycznia i trwał do 18 lutego. Studenci domagali się m.in. niezależności uczelni, swobodnego wyboru przedmiotów, zniesienia praktyk robotniczych, przymusu nauczania języka rosyjskiego i rejestracji NZS. Na film składają się archiwalne zdjęcia nakręcone podczas strajku, uzupełnione o wywiady z uczestnikami tamtych wydarzeń. Film był pierwszą w Polsce w dosłownym sensie niezależną produkcją. Na pierwszą taśmę zrzucili się studenci wydziału historyczno-filozoficznego UŁ – mówił reżyser. Zdjęcia archiwalne ukazują kulisy życie studentów podczas strajku: jak nocowali czy gotowali, ale także rokowania pomiędzy studentami a ówczesną stroną rządową. W latach 80. w szkole filmowej w Łodzi powstało szereg etiud, w których młodzi reżyserzy w interesujący sposób podejmowali tematykę społeczną czy polityczną. Do tej kategorii filmów można zaliczyć między innymi następujące tytuły: „Anna Proletariuszka” (1981) Marka Ciecierskiego i Sławomira Grünberga, „Agnieszka” (1981) i „Jajko” (1982) Doroty Kędzierzawskiej, „Od nowa” (1982) Małgorzaty Potockiej, „W środku Polski – na końcu świata” (1985) Łukasza Wylężałka, „Niewczas” (1986) Żivoty Saratlić, „Być” (1986) Witolda Świętnickiego czy „1-1” (1986) Natalii Korynckiej.

Wybierz Strony

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom