Strona główna - Rok Kultury Niezależnej


3. „Video Studio Gdańsk”

Początki tego ośrodka sięgają 1981 roku, kiedy – w czasie II tury Krajowego Zjazdu Delegatów „S” – Marian Terlecki wysunął pomysł utworzenia telewizyjnej agencji NSZZ „Solidarność”. Funkcjonowała wówczas pod nazwą „Biuro Informacyjno-Prasowe Solidarność TV”, jako agenda Komisji Krajowej „S”. Jej pierwszy sprzęt został sfinansowany ze środków Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych. Debiutem był film pt. „Kandydat”, poświęcony wyborowi Lecha Wałęsy na przewodniczącego „Solidarności”. W latach 1982–1985 ośrodek prowadził działalność podziemną, od 10 grudnia 1983 roku pod opieką księży Pallotynów w Gdańsku. Występował wówczas pod nazwą „Duszpasterski Ośrodek Dokumentacji i Rozpowszechniania VIDEO”, którego celem było rozpowszechnianie w parafiach filmów religijnych oraz własna produkcja filmowa. Kierownikiem ośrodka był ks. Jerzy Firczyk, zaś redaktorem naczelnym ks. Eugeniusz Dutkiewicz SAC. Pierwszym samodzielnym dziełem filmowców z Gdańska był sfilmowany spektakl Teatru Ósmego Dnia pt. „Wzlot”, drugim – nagrodzony Grand Prix na festiwalu w Anders (1988) film „Ksiądz Jerzy”. Z ośrodkiem współpracowała dziennikarka Alicja Hołdun, Katarzyna Wojciechowska (sekretarka) i Włodzimierz Resiak – operator wyrzucony w stanie wojennym z Gdańskiego Ośrodka Telewizji. W 1986 roku po wyjściu z więzienia Mariana Terleckiego, przy wsparciu biskupa gdańskiego ks. Tadeusza Gocłowskiego, powstał „Dział Dokumentacji Diecezjalnej i Pomocy Duszpasterskiej Video”, w którym zrealizowano reportaż z pielgrzymki Papieża Jana Pawła II pt. „O nas i za nas” oraz film dokumentalny o Stefanie Kisielewskim pt. „Kisiel”. W 1989 roku wytwórnia filmowa zaczęła używać nazwy „Video Studio Gdańsk”. Jej działalność w tym czasie stała się możliwa m.in. dzięki dofinansowaniu ze strony amerykańskiego funduszu na rzecz demokracji „National Endowment for Democracy”, które ułatwiło odtworzenie bazy technicznej Video.

Wybierz Strony

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom