Strona główna - Rok Kultury NiezależnejPodsumowanie

Niezależna od polityki władz komunistycznych produkcja filmowa była częścią kultury niezależnej, która pierwsze kroki stawiała jeszcze w latach siedemdziesiątych, przeżywając rozwój w latach 1980–1981 i następnych. Działalność producentów, reżyserów, operatorów i dziennikarzy stanowiła ważny krok na drodze przełamania monopolu informacyjnego, jaki posiadało ówczesne państwo. Mimo że zakres oddziaływania tych środowisk w polskim społeczeństwie był stosunkowo nieduży, odegrały one jednak ważną rolę w formowaniu elit politycznych w Polsce, które w latach osiemdziesiątych rzuciły wyzwanie systemowi komunistycznemu, a następnie po 1989 roku podjęły dzieło odbudowy suwerennego bytu państwowego.

Marek Wierzbicki, Bogusław Bek
 

Wybierz Strony

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom